"The Transfiguration"

September 26, 2021 Speaker: Rev. Brandon Eggar

Passage: Luke 9:28–9:36

SERMON NOTES

“The Transfiguration”

Luke 9:28-36

 

 

The context

 

 

 

 

 

 

 

 

The gift of the transfiguration (v. 28)

 

 

 

 

 

 

 

 

The event of the transfiguration (vv. 29-33)

 

 

 

 

 

 

 

 

The implication of the transfiguration (vv. 34-36)